Zemědělské družstvo Mostek

je podnik zabývající se rostlinnou a živočišnou výrobou a dále provozuje ve středisku Mostek zemědělskou bioplynovou stanici o výkonu 1 MWh. Nachází se v produkční oblasti Pardubického kraje.

Rostlinná výroba hospodaří celkem na výměře cca 1900 ha zemědělské půdy v okresech Ústí nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou. Je organizována ve dvou střediscích – Mostek a Čestice. Obě střediska jsou samostatně hospodařící celky vybavené základní zemědělskou technikou a zajištěné personálně.

Živočišná výroba má uzavřený obrat hovězího dobytka - je zaměřena na chov skotu s produkcí mléka od cca 730 krav, dále na skot s produkcí masa 300 kusů býků ve výkrmu.

Bioplynová stanice Mostek byla připojena k síti a začala vyrábět dne 21.9.2012. Jedná se o zemědělskou bioplynovou stanici, vstupní suroviny – kukuřičná siláž, travní senáž, hovězí kejda a hovězí hnůj pocházejí z vlastní produkce družstva.


Předmětem podnikání je:

 • Zemědělská výroba
 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 • Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
 • Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
 • Výroba elektřiny

Organizační struktura:

 • středisko rostlinné výroby – Mostek, Čestice
 • středisko živočišné výroby – Mostek, Sruby, Sudslava, Hoděčín, Hřibiny, Seč
 • středisko opravárenství – Mostek
 • středisko katr – Sudslava
 • bioplynová stanice - Mostek
 • středisko správní - Mostek

Zemědělské družstvo Mostek mělo v roce 2017 celkem 62 zaměstnanců přepočtených na plně zaměstnané.