Organizační struktura - kontakty


Předseda představenstva

Jana Řeháková
Tel: 608 667 753 
Email: rehajda@centrum.cz 


Ředitel družstva 

Ing. František Vostřel
Tel: 608 667 757
E-mail: zdmostek@wo.cz


Středisko rostlinné výroby – Mostek, Čestice 

p. Rolenec Luděk
Tel: 739 181 458
E-mail: zdmostek@wo.cz


Středisko živočišné výroby – Mostek, Sruby, Sudslava, Hoděčín, Hřibiny, Seč

Ing. František Vostřel
Tel: 608 667 757
E-mail: zdmostek@wo.cz


Středisko opravárenství – Mostek

p. Hašek Jaroslav
Tel: 608 667 754
E-mail: zdmostek@wo.cz


Středisko katr – Sudslava

p. Sloupenský Roman
Tel: 608 667 765
E-mail: zdmostek@wo.cz


Bioplynová stanice - Mostek

p. Sloupenský Oto
Tel: 608 667 756
E-mail: zdmostek@wo.cz


Středisko správní - Mostek

p. Kajzrlíková Marcela
Tel: 608 667 760
E-mail: zdmostek@wo.cz


Pozemky

p. Řeháková Jana
Tel: 608 667 753
E-mail: zdmostek@wo.cz / rehajda@centrum.cz