POZVÁNKA

na členskou schůzi Zemědělského družstva Mostek, IČ: 00131351

se sídlem Mostek – Sudličkova Lhota 3, 565 01 Choceň

která se koná v úterý 21. května 2024 ve 13:00 hodin

na sále v Podlesí (Pohostinství u Dubu).

 

Program
  1. Zahájení a volba orgánů členské schůze
  2. Zpráva o činnosti představenstva
  3. Zpráva o činnosti kontrolní komise
  4. Zpráva ředitele
  5. Schválení účetní závěrky za rok 2023 a rozdělení zisku roku 2023
  6. Odvolání a volba členů představenstva a kontrolní komise
  7. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů družstva
  8. Schválení Ing. Ireny Přibylové, bytem Bohdašín 51, auditorky na ověření roční účetní závěrky družstva za rok 2024
  9. Závěr

 

Člen se může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce, v kanceláři ZD v Mostku v pracovních dnech od 6.00 do 13.00 hodin.

 

Představenstvo Zemědělského družstva Mostek

Řeháková Jana, Hašek Jaroslav, Faltýsek Martin, Koblížková Ludmila, Labský Jiří, Sigl Pavel, Urválek Michal

 

Jízdní řád z autobusových zastávek:
Koldín, Nasavrky 12:00 hod.
Sudslava, Seč 12:00 hod.
Hemže, Turov, Němčí 12:00 hod.

 

Před zahájením členské schůze bude podáván oběd.

 

V Mostku dne 12. 4. 2024

Soubor ke stažení: